Luftkonditionering

  • Air Conditioning
  • Krav på kostnads- och energieffektiv luftkonditionering ökar ständigt. Driftssäkerhet, användarkomfort och hållbara lösningar som tillgodoser kundernas specifika behov är A och O. Det är därför som ett ökande antal företag vänder sig till Danfoss för sina behov av luftkonditioneringskomponenter.

    Eftersom Danfoss erbjuder en full uppsättning produkter som ska användas i ditt luftkonditioneringssystem vet vi hur man ser till att dessa delar fungerar smidigt tillsammans. Danfoss tar sig tid att förstå den unika konstruktionen hos ditt system och dess särskilda krav så att vi kan optimera de olika delarna inuti enheten så att de uppfyller dina specifikationer.

    I Danfoss produktsortiment hittar du lösningar för bostadstillämpningar, lätt kommersiella tillämpningar och kommersiella luftkonditioneringstillämpningar t.ex. i, vattenkylare och kompakta enheter.

     

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet