Danfoss kompakta luftkylda aggregat godkända för nya köldmedier

Optyma packaged units qualified to new alternative refrigerants Optyma™ Plus, det populära luftkylda aggregatet för fjärrstyrda kyltillämpningar, är nu godkänd och redo för fler köldmedier som uppfyller förordningen om förbud av F-gas 12/2020.

- den 10 oktober 2016 Efter Commercial Compressors

Vilket kylmedel kan användas för kommersiella kyltillämpningar och luftkylda aggregat?
”Vårt val av köldmedier R448A, R449A och R452A grundar sig på en noggrann utvärdering av säkerhet, tillförlitlighet, prestanda och pris”, säger Erik Roels, Danfoss affärsutvecklingschef för kompressorer och luftkylda aggregat i Europa.

Både R448A och R449A minskar GWP med upp till 65 % jämfört med R404A. R452A har valts ut som ett bra snabbersättningsmedel som minskar GWP med cirka 45 % samtidigt som lågtemperatursystem, industrikyla inräknat, hålls på en lämplig driftnivå.

Alla Optyma™ luftkylda aggregat godkända för nya köldmedier uppfyller även kraven i Ekodesigndirektiv 2016.

Vilken lösning är rätt för dig?
Optyma™ Plus för nya köldmedier finns tillgänglig som en ny modell i Danfoss produktkatalog. Det godkända luftkylda aggregatet är lätt att identifiera genom den röda stämpeln på förpackningen och ”X”, ”Y” eller ”Z” i beteckningen för luftkylda aggregat, beroende på modell och möjliga köldmedier.

Dimensioneringsprogrammet Coolselector®2 har uppdaterats därefter. Programmet ger enkel åtkomst till produkterna som är godkända för nya köldmedier.

 

Optyma packaged units designation

Vad kommer härnäst i köldmedier med lågt GWP-värde?
Danfoss Optyma™ för fristående utrustning i LBP-tillämpningar med R452A väntas få godkännande i slutet av 2016. Optyma™ Plus INVERTER är redan godkänd för köldmedier R407A/R407F som uppfyller förordningen för F-gas och ska godkännas för R448A/R449A nästa år.

Förutom det breda komponentsortimentet inom luftkylda aggregat har ett antal andra Danfoss-komponenter godkänts för R448A, R449A och R452A och andra HFO-blandningar, inklusive magnetventiler och expansionsventiler. Andra alternativ inkluderar också en bred portfölj med kolväten ämnade för kommersiella kyltillämpningar.

”Vi stödjer våra kunder i övergången till nya köldmedier med vårt breda produktsortiment och vår unika specialistkompetens inom HVAC-R-tillämpningar. Valet av kylmedel är inte lika enkelt som man skulle önska, eftersom det inte finns något enskilt kylmedel som passar alla tillämpningar, och de flesta lösningar medför fördelar och nackdelar. De goda nyheterna är dock att det finns konkurrenskraftiga och hållbara lösningar för alla applikationer”, säger Erik Roels.

Nya köldmedier för luftkonditionering på väg
Inom luftkonditionering planeras det inte något förbud mot köldmedier inom ramen för den europeiska F-gasförordningen. Men marknaden rör sig snabbt. Vattenkylda centrifugalkylare kan nu arbeta med R1234ze eller R1233zd, och scrollkompressorkylare samt takaggregat förbereds för alternativa köldmedier som R32, R452B och R454B. På grund av de termodynamiska egenskaperna hos de nya köldmedierna kommer bytet att inverka på systemens utformning och prestanda. Danfoss har testat och godkänt flera kylmedelsalternativ för olika typer av enheter.

Om de kompakta Optyma™-serierna som är godkända för köldmedier med lägre GWP:

  • Ett brett sortiment finns för olika tillämpningar: 
         - Optyma™ Plus New Generation: för tyst drift, hög verkningsgrad och snabbast installation och underhåll
         - Optyma™ Plus INVERTER: för högsta verkningsgrad, snabb installation och snabbt underhåll samt stram reglering av temperatur och fuktighet eller för tillämpningar med flera förångare  
  • Snabb att installera och underhålla  
  • Låg bullernivå som passar för tillämpningar i bostadsområden 
  • Värmeväxlare med mikrokanaler och scrollkompressorer med flera köldmedier sparar på lager- och driftskostnader 
  • Efterlever kraven för ekodesign 


 

Sociala medier

Danfoss Cool är vår officiella sociala mediekanal. Var social och delta i samtalet.

Coolselector®2 - Intelligent urvals- och analysverktyg

Coolselector®2 erbjuder marknadsledande enkelhet och professionell lätthet i systemkonstruktionsprocessen för alla kommersiella och industriella kylprojekt. Ett unikt verktyg som gör det komplicerade enkelt. Coolselector®2 kan användas på språng eftersom det fungerar både offline och online.

Vill du veta mer?

Tycker du att våra produkter verkar intressanta? Vill du veta mer? Prata med oss! Kontakta oss via e-post så kommer någon av våra Danfoss-experter kontakta dig så snart som möjligt.

 

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet