COMPASS

 • Starta COMPASS

  COMPASS är ett program som hjälper dig att hitta den bästa Danfoss-ersättningsprodukten inom kompressorer. Syftet med COMPASS är endast att ge en jämförelse med konkurrerande produkter.

  Välj kompressorer för att hitta det bästa Danfoss-kompressoralternativet till den befintliga modellen. 

  Använd länken nedan för att öppna COMPASS-programmet i ett nytt fönster.

   

 • Programvaruriktlinjer

  Observera att alla värden som beräknas och komponenter som väljs ut av programmet måste godkännas av användaren. Användaren måste också se till att installationens villkor överensstämmer med professionella standarder och lagstiftning innan valet görs.

  Se även vår friskrivning.

   

 • 1. Klassificering

  Nedanstående klassificeringar användes för kompressorers kylningskapacitets- bearbetning:

  SI- nrTillämpningTemperaturklassificering (internationella måttenheter)Temperaturklassificering (brittiska måttenheter)
  1Lågt baktryck (LBP)–35 °C/40 °C/rgt 20 °C/under 0 (SS-EN 12900)
  Förångningstemperatur: –35 °C Omgivningstemperatur: +40 °C
  Returgastemperatur: 20 °C
  Underkylning: 0 °C

  –25 °C /105 °F/rgt 40 °F/under 0 (ARI 540 LBP).
  Förångningstemperatur: –25 °F Omgivningstemperatur: +105 °F
  Returgastemperatur: 40 °F underkylning: 0 °F
  2Medelhögt backtryck (MBP)–10 °C/45 °C/rgt 20 °C/under 0 (SS-EN 12900)
  Förångningstemperatur: –10 °C
  Omgivningstemperatur: +45 °C
  Returgastemperatur: 20 °C
  Underkylning: 0 °C

  20 °F/120 °F/rgt 65 °F/under 0 (ARI 540 MBP)
  Förångningstemperatur: 20 °F
  Omgivningstemperatur: 120 °F
  Returgastemperatur: 65 °F
  Underkylning: 0 °F
  3Högt baktryck (HBP)+5 °C/50 °C/rgt 20 °C/under 0 (SS-EN 12900)
  Förångningstemperatur: +5 °C
  Omgivningstemperatur: +50 °C
  Returgastemperatur: 20 °C
  Underkylning: 0 °C

  45 °F/130 °F/rgt 65 °F/under 0 (ARI 540 MBP)
  Förångningstemperatur: 45 °F
  Omgivningstemperatur: 130 °F
  Returgastemperatur: 65 °F
  Underkylning: 0 °F


  Nedanstående klassificering användes för Kylningskapacitetsbehandling hos luftkylda aggregat:

  SI-nrTillämpningTemperaturklassificering
  1Lågt baktryck (LBP)–25 °C/+32 °C, sh = 10 K, subc= 0 K
  Förångningstemperatur: –25 °C
  Omgivnings- temperatur: +32 °C
  Överhettningstemperatur: 10K
  Underkylning: 0 K
  2Medelhögt backtryck (MBP)–10 °C/+32 °C, sh = 10 K, subc= 0 K
  Förångningstemperatur: –10 °C
  Omgivnings- temperatur: +32 °C
  Överhettningstemperatur: 10K
  Underkylning: 0 K
  3Högt baktryck (HBP)+5 °C/+32 °C, sh = 10 K, subc= 0K
  Förångningstemperatur: +5 °C
  Omgivnings- temperatur: +32 °C
  Överhettningstemperatur: 10K
  Underkylning: 0 K

  2. Vägledning till varumärkesnamn

  Följande varumärken har grupperats enligt följande:

  Danfoss                      Maneurop/Danfoss
  Tecumseh                  Unité Hermétique/UH Tecumseh
  Unidad hermetica         => Electrolux => ACC => Huayi Compressor Barcelona => Cubigel

  3. Kriterium som definierar ett Danfoss-alternativ

  Tillämpning – kompressorer/luftkylda aggregat
  Köldmedier – kompressorer/luftkylda aggregat
  Tillverkare – kompressorer/luftkylda aggregat
  Elektriska data – kompressorer/luftkylda aggregat
  Teknik (hermetisk eller scroll) – för kompressorer
  Typ (paket eller standard) – för luftkylda aggregat

  Kompressorer med en skala på +10 % eller ±20 % i kylningskapacitet kan föreslås som bäst lämpade alternativ.

  Luftkylda aggregat med en skala på –5, +15 % eller ±20 % i kylningskapacitet kan föreslås som bäst lämpade alternativ.

  4. Regler för ersättning av köldmedier


  Köldmedier
  Tillämpning Ersättningsköldmedier
  Tillämpning Ersättande köldmedier
    Kompressorer Luftkylda aggregat
  R12
  Alla
  Alla
  AC
  M/LBP
   R426a
  R134a
  R407C
  R404A
  Alla
  HBP
  M/LBP
   R134a
  R407C
  R404A
  R290
  R502
  Alla R404A
  Alla R402B
  R404A
  R22
  M/LBP
  AC
   R404A
  R407C
  M/LBP
  HBP
   R404A
  R407C
  R600a
  Alla R134a
  Alla R134a
  R290
  AC
  M/LBP
   R407C
  R404A
  HBP
  M/LBP
   R407C
  R404A
  R134a
  AC
  M/LBP
   R407C
  R404A
  HBP
  M/LBP
   R407C
  R404A
  R407C
  Alla R404A
  Alla R404A

  5. Tillämpningsområden

  Arbetstemperatur – område, tillämpningsområde (vanliga för kompressorer och luftkylda aggregat)

  ACLuftkonditionering
  HPVärmepump
  HBPHögt baktryck
  HMBPHögt till medelhögt backtryck
  HMLBPHögt till medelhögt till lågt baktryck
  MBPMedelhögt backtryck
  LBPLågt baktryck
  MLBPMedellågt baktryck 

  6. Ordlista (vanligt för kompressorer och luftkylda aggregat)


  1-fasEnfas
  3-fasTrefas
  1-fas-RSIREnfas med startrelä
  1-fas RSIREnfas med startrelä och startkondensator
  1-fas CSREnfas med startrelä, startkondensator och permanent kondensator
  MOMineralolja
  POEPolyolesterolja
  PVEPolyvinyleterolja
  ABAlkylbensen

 • Friskrivning

  Alla de av programmet beräknade värden och produktens resultat måste godkännas av användaren Danfoss tar ej ansvar för eventuella fel i programmet COMPASS.

  Danfoss förbehåller sig rätten att ändra sina produkter utan föregående meddelande. Det gäller även produkter som redan finns order såvitt det kan ske utan att ändra redan avtalade specifikationer. Alla varumärken i detta material tillhör respektive verksamhet

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Accept-Language", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/knowledge-center/software/compass/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.163.20.123", "UserHostName": "54.163.20.123", "UserLanguages": [ "en-US", "en;q=0.5" ] }