Alternativa köldmedier för kompressorer för kylning

 • Alternative refrigerants for Refrigeration Compressors and Condensing Units
 • Inom livsmedelshandeln och kommersiella kyltillämpningar, där R404A och R134a idag är primära köldmedier och har högt GWP, kommer R404A att förbjudas i ny utrustning samt för utbyte i Europa och USA. Genom att använda andra kyltekniker inkluderar valideringsplanen för Danfoss kompressorer alternativ för:

  • Danfoss små kommersiella kylsystem: Många kompressorer från Danfoss finns redan tillgängliga för användning med A3-köldmediet R290 och A2L-köldmediet R1234yf. Båda köldmedierna förbättrar kapaciteten och kompressorns verkningsgrad jämfört med R404A och R134A. Men för att övervinna fyllningsgränsen på 150 g för A3-köldmedier, genomgår båda A1-blandningarna R449A och R452A kvalificeringstester. 
  • Danfoss Maneurop kolvkompressorer: Danfoss Maneurop kolvkompressorer HBP/MBP har redan kvalificerats för R-407A och R-407F – lösningar i medellångt perspektiv – men kommer nu också att utvidgas till att omfatta R-452A. Det här enastående drop-in-köldmediet bibehåller kompressorernas befintliga funktioner och tekniska prestanda för tillämpningar med medelhöga/höga och låga temperaturer samtidigt som GWP reduceras med ungefär 45 procent.
  • Danfoss scrollkompressorer: Danfoss scrollkompressorer MLZ och LLZ kommer att vara kvalificerade för både R448A och R449A, vilket kommer att reducera GWP med upp till 65 procent jämfört med R-404A. Dessutom kommer Danfoss MLZ och LLZ-plattformar att vara fullt kvalificerade för R452A-blandningar för att möjliggöra ett utökat sortiment av lösningar för R404A-tillämpningar med eftermontering.
  • Luftkylda aggregat Optyma™: De luftkylda aggregaten kommer att göras tillgängliga för att fungera med samma köldmedier som kompressorerna.

   

   

 • Vill du veta mer?

  Tycker du att våra produkter verkar intressanta? Vill du veta mer? Prata med oss! Kontakta oss via e-post så kommer någon av våra Danfoss-experter kontakta dig så snart som möjligt.

   

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet